Celem konferencji jest przedstawienie w ujęciu biografistycznym cierpienia i męczeństwa funkcjonariuszy polskich służb mundurowych w czasie II wojny światowej doznanych na skutek represyjnej polityki niemieckiego i sowieckiego agresora. Celem jest zatem ukazanie tragicznych losów żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego i Straży Więziennej na terenie okupowanej Polski i poza jej granicami. Żołnierze i funkcjonariusze polskich służb mundurowych II RP, stanowiąc wyjątkową część elity międzywojennej Polski, praktycznie od pierwszych dni wojny doświadczali bowiem ze strony niemieckich i sowieckich państwowych organów represji: zbiorowych i indywidualnych mordów, pozbawienia wolności w aresztach, oflagach, stalagach, obozach koncentracyjnych i łagrach, połączonych z torturami okrutnych śledztw, zsyłek i deportacji w głąb Związku Sowieckiego, gdzie zawsze powodem tych wszystkich represji była wierna służba w II RP lub walka o niepodległość zniewolonej Polski.

Temat konferencji:

Za wolną Polskę. Martyrologia żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb mundurowych w czasie II wojny światowej.

Celem konferencji jest:

  • Wymiana wiedzy i nowych ustaleń badawczych na temat martyrologii żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych II RP w czasie II wojny światowej i przedstawienie represji, których doznali od niemieckiego i sowieckiego okupanta,
  • Polemika w zakresie rozumienia, definiowania i wzajemnego kategoryzowania pojęć związanych z indywidualnymi tragicznymi losami ludzi służb mundurowych II RP,
  • Uczczenie pamięci ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, poprzez pokazanie poświęcenia i patriotycznych postaw żołnierzy i funkcjonariuszy II RP.

Termin konferencji: 11 czerwca 2024 r.

  • Czas trwania konferencji w godzinach 10:00 – 16:00. 

Miejsce Konferencji: Akademia Policji w Szczytnie, Biblioteka Aula 223

Formuła konferencji: stacjonarna

Współorganizator: Wydział Edukacji Historycznej Gabinet Komendanta Głównego Policji

Informacje organizacyjne:

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu proszone są kontakt z nw. organizatorami konferencji do dnia 29 maja 2024 r.:

  • mł. insp. dr Anna Katarzyna Zubrzycka Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ. tel. 725995504, +477335895
  • mł. insp. dr Tomasz Siemianowski Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ. tel. +477335041

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz wyżywienia.

Plakat