13 września 2021 r. odbyła się konferencja naukowa on-line pt. "SZKOLNICTWO SŁUŻB MUNDUROWYCH PO 1989 R. – ZMIANY, TRADYCJA, WARTOŚCI I TOŻSAMOŚĆ"

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Logo Policja

Cel konferencji:
Bezpieczeństwo państwa demokratycznego i jego obywateli zależy od wielu uwarunkowań i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jedną z ważniejszych grup zmiennych stanowią profesjonalnie funkcjonujące instytucje publiczne, a w tym formacje mundurowe, które, działając w interesie publicznym, m.in. zapobiegają i przeciwdziałają zagrożeniom, ograniczają lub eliminują ryzyko ich wystąpienia, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wolności obywatelskich. Sprawność i skuteczność działania służb zależy od jakości funkcjonującego w ich obrębie systemu kształcenia. To od kondycji systemu edukacji w dużej mierze zależy rozwój zasobów ludzkich formacji, poziom kompetencji służb, zdolność i gotowość do wykonywania przez kadry tych służb zadań związanych m.in. z utrzymaniem porządku publicznego, czy zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego.
Celem konferencji była ekspozycja różnorodnych ponad 30-letnich doświadczeń kształcenia kadr służb mundurowych, a w szczególności  – zachodzących w systemach kształcenia formacji zmian, zarówno w warstwie prawno-administracyjnej, aksjologicznej, kulturowej, społecznej, dydaktycznej, programowej, organizacyjnej i technicznej. Interesujące staje się poznanie roli i znaczenia paradygmatów edukacji służb mundurowych wywiedzionych z pedagogiki jako nauki. Wskazana perspektywa historyczna, sięgająca początków transformacji ustrojowej w Polsce, a więc 1989 roku skłania do eksploracji treści i formy współczesnej edukacji służb, z uwzględnieniem oceny znaczenia uznawanych przez nią wartości przedwojennych formacji oraz kultywowania ich tradycji.

Uczestnicy:
Akademia Sztuki Wojennej
Instytut Pamięci Narodowej
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk. Stanisława Paszkiewicza w Koszalinie
Policja (Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie/stołeczna Policji/szkoły policji)
Państwowa Straż Pożarna
przedstawiciele administracji publicznej
przedstawiciele instytucji kultury
przedstawiciele ośrodków naukowych i szkoleniowych
Straż Graniczna (ośrodki szkolenia Straży Granicznej)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Szczeciński

Program konferencji:
13 września 2021 roku

10.00 – 10:15  Przywitanie uczestników konferencji — Komendant–Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona KLONOWSKA
10:20 – 10:40 dr Rafał LEŚKIEWICZ, Instytut Pamięci Narodowej Transformacja Milicji Obywatelskiej w Policję na tle przemian służb porządkowych w 1990 roku.
10:45 – 11:05 prof. dr hab. Robert LITWIŃSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie — Szkolnictwo Policji – między tradycją II Rzeczypospolitej, a nowoczesnością.
11:10 – 11:30  prof. UAM dr hab. Piotr GOŁDYN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — Analiza symboliczna logotypów wyższych szkół mundurowych.
11:35 – 11:55 dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI, prof. LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Instytut Pamięci Narodowej Kształcenie oraz szkolenie lotnicze w dęblińskiej „Szkole Orląt” – perspektywa ostatnich lat.
12:00 – 12:20 dr Wojciech GROBELSKI, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk. Stanisława Paszkiewicza w Koszalinie — Szkolnictwo Straży Granicznej po 1991 roku. 

12:20 – 13:00 Przerwa

13:00 – 13:20  dr Walentyna TRZCIŃSKA, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie — Międzynarodowy kontekst szkolnictwa policyjnego: reinterpretacja systemu po 1989 roku.
13:25 – 13:45 podinsp. mgr Krzysztof MUSIELAK, Komenda Główna Policji — Szkolnictwo policyjne przeszłość, współczesność i kierunki na przyszłość.
13:50 – 14:10 bryg. dr inż. Marcin ANSZCZAK, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej — Transformacja szkolnictwa pożarniczego  po 1989 roku.
14:15 – 14:35 dr Józef KOZŁOWSKI, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie — Rys historyczny i perspektywy rozwoju systemu przygotowania analityków na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.
14:40 – 15:00 insp. dr hab. Iwona KLONOWSKA, podinsp. dr Piotr GAWROŃSKI, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie — Zmiany w szkolnictwie policyjnym po 1989 roku.
15:05 – 15:30 Zakończenie i podsumowanie konferencji — Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona KLONOWSKA

 

 

Plakat konf