Konferencje naukowe
Akademii Policji w Szczytnie

Planowane konferencje w 2024 roku

Kwiecień

Cykl konferencji Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji (II edycja) temat konferencji: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa – konferencja naukowa, INS z IKB.
Więcej o konferencji

Czerwiec

Za wolną Polskę. Martyrologia żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb mundurowych w czasie II wojny światowej - konferencja naukowa, INS.

Wrzesień

II edycja doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry kierowniczej Policji „Warsztat Proaktywnego Przełożonego”

Wrzesień - październik

Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji (III edycja) - konferencja naukowa, INS.