Konferencje naukowe
Akademii Policji w Szczytnie

Planowane w 2024 roku

Maj

Przestrzenne Aspekty Bezpieczeństwa - konferencja naukowa, ISK
Więcej o konferencji

Czerwiec

Służba w Policji - zawód z pasją - seminarium naukowo-praktyczne, ISP
Więcej o konferencji


Za wolną Polskę. Martyrologia żołnierzy i funkcjonariuszy polskich służb mundurowych w czasie II wojny światowej
- konferencja naukowa, INS z IKB.
Więcej o konferencji

Wrzesień

II edycja doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry kierowniczej Policji „Warsztat Proaktywnego Przełożonego”

Wrzesień - październik

Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji (III edycja) - konferencja naukowa, INS.