Termin konferencji: 12 października 2023 r.

Miejsce: Akademia Policji w Szczytnie, Biblioteka Aula 223

Celem konferencji jest:

  • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie specyfiki wykorzystania narzędzi menadżerskich, psychologicznych, społecznych w zarzadzaniu i dowodzeniu podmiotami rynkowymi, publicznymi i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
  • Polemika w zakresie rozumienia, definiowania i wzajemnego kategoryzowania pojęć zarządzania i dowodzenia
  • Integracja środowiska naukowego w celu wypracowania spojrzenia w aspekcie zarządzania i dowodzenia jednostkami organizacyjnymi podmiotów komercyjnych, publicznych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

 

 Plakat