Termin konferencji: 8 września 2023 r.

Miejsce: Akademia Policji w Szczytnie, Biblioteka Aula 223 / on-line

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Celem konferencji jest przedstawienie zidentyfikowanych obszarów zagrożeń korupcyjnych z perspektywy zewnętrznej i wewnętrznej organizacji. Poruszone zostaną aktualne trendy przestępczości oraz tendencje rozwoju zjawiska. Omówione zostaną szanse i zagrożenia dla organizacji wynikające z wprowadzenia instytucji sygnalisty.

Obszary /tematyka konferencji/:

  • Identyfikacja obszarów ryzyka przestępczością korupcyjną;
  • Ocena skuteczności aktualnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zapobieganiu korupcji wewnątrz organizacji;
  • Stan obecny i perspektywy rozwoju przestępczości korupcyjnej;
  • Skuteczność metod wykrywania przestępstw korupcyjnych.

Program konferencji

Współorganizatorzy:
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

 

 

Plakat