Konferencja naukowa pt. 20-lecie obowiązywania "Zasad etyki zawodowej policjanta"

Termin konferencji: 5 lipca 2023 r., godz. 945.

Miejsce: Sala 223 Biblioteka, on-line

Program konferencji

Celem konferencji jest wzmacnianie kultury uczciwości oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w policyjnym środowisku akademickim.
2023 r. to dwudziesta rocznica wejścia w życie Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji wprowadzającego w Policji Zasady etyki zawodowej Policjanta.
W dniu 2 lutego 2023 r. Komendant Główny Policji zaakceptował Harmonogram realizacji zadań w związku z 20-leciem wprowadzenia zasad etyki zawodowej Policjanta. Pkt 17 tego harmonogramu przewiduje organizację w jednej z jednostek szkoleniowych konferencji poświęconej istocie etyki zawodowej w wymiarach społeczno-zawodowych. Wiodącą rolę w organizacji konferencji ma Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wraz z Zespołem ds. Ochrony Praw Człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Organizacja owej konferencji jest realizacją polecenia Komendanta Głównego Policji wynikającego z ww. harmonogramu.

Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Gabinet Komendanta Głównego Policji.

Obszary - tematyka konferencji:
Etyka zawodowa w służbach mundurowych.

 

Plakat