Termin konferencji: 30 marca 2022 r.

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Logo Policja

Cel konferencji: „Każdy przestępca pozostawia ślad”, to z jednej strony utarte stwierdzenie, ale też motor działania specjalistów od przestępstw niewykrytych. Analiza spraw z tak zwanego Archiwum X jest pracochłonna, trudna i kosztowna, ale z drugiej strony świeże, nowatorskie spojrzenie zespołów specjalistów oraz dostęp do coraz dokładniejszych metod analitycznych we współczesnej kryminalistyce pozwalają liczyć na wykrycie sprawców dotychczas niewyjaśnionych przestępstw. Efekty powtórnych analiz wybranych elementów materiału dowodowego przy użyciu najnowszych zdobyczy techniki kryminalistycznej potrafią zaskoczyć nie tylko prowadzących postępowanie, ale również samych biegłych. Pomimo konieczności wytężonej pracy i poniesieniu znacznych kosztów, związanych ze zbadaniem setek do tej pory nie przebadanych śladów, daje wymierne efekty. Zatrzymanie i skazanie prawomocnym wyrokiem unikającego przez lata kary sprawcy daje wyraźny sygnał: nieuchronności odpowiedzialności za popełnione czyny i poczucie sprawiedliwości zarówno wśród najbliższych ofiary jak i ogółu społeczeństwa.

Obszary /tematyka konferencji:

  • Przestępstwa niewykryte
  • Narzędzia wspomagające
  • Rozwój nowoczesnych narzędzi w kryminalistyce
  • Rola biegłych z zakresu kryminalistyki w procesie wykrywczym

 

Plakat konferencji z podstawowymi informacjami