Cykl konferencji naukowych

Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji (II edycja)

Celem cyklu konferencji jest implementacja osiągnieć nauki na grunt praktyki zarządzania różnymi organizacjami w tym odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Temat konferencji:

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Logo Policja

Cele konferencji to:

  • Wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania narzędzi menadżerskich, psychologicznych, społecznych w zarządzaniu podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
  • Polemika w zakresie rozumienia, definiowania i kategoryzowania pojęć z dziedziny zarządzania.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania i realizacji projektów badawczo - rozwojowych z dziedziny bezpieczeństwa.
  • Integracja środowiska naukowego w celu wypracowania spojrzenia na zarządzanie jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Termin konferencji: 18 kwietnia 2024 r.

Miejsce Konferencji: Akademia Policji w Szczytnie, Biblioteka Aula 223

Formuła konferencji:

  • Formuła konferencji obejmuje krótkie wystąpienia prelegentów (ok. 20 minut).
  • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.
  • Czas trwania konferencji w godzinach 9:00 – 16:30.
  • Kolejność wystąpień będzie określona po zamknięciu listy zgłoszeń.

Współorganizator: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

log

pl