Termin: 4-5 kwietnia 2024 r.

Miejsce: Akademia Policji w Szczytnie

Patronat honorowy nad seminarium objął:

Komendant Główny Policji        

                  

 

Celem seminarium jest m.in. prezentacja nowoczesnych programów i urządzeń wspierających pracę operacyjną w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz prezentacja najnowszych osiągnięć w aspekcie prawnym i praktycznym szeroko rozumianej pracy operacyjnej.

 

Organizator:

Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie

Współorganizator:

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

plakat