Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie wspólnie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji organizuje w dniach 28 - 29 września 2023 roku seminarium pod nazwą „XIII Panel Operacyjny”.

Celem seminarium jest m.in. prezentacja nowoczesnych programów i urządzeń wspierających pracę operacyjną dla policjantów pełniących służbę na stanowiskach związanych z wykorzystaniem technicznych środków wsparcia.

plakat