Cel konferencji: Rozważania naukowe o działaniach hybrydowych przeciw Polsce, państwie członkowskim Unii Europejskiej i sojuszu NATO, są kluczowym problemem bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodowego obecnych czasów nie tylko w Europie. Celem konferencji było zobrazowanie sytuacji powodowanej tymi działaniami w oparciu o badania naukowe doświadczonych teoretyków i praktyków w tym względzie, gdzie wymiana informacji, krzewienie wiedzy oraz podzielenie się wnioskami służyć będzie uświadomieniu wagi tego problemu środowisku akademickiemu zajmującemu się kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju oraz pracownikom Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także strukturom zajmującym się kwestiami sytuacji kryzysowych na szczeblach administracji lokalnej, regionalnej i centralnej.

Termin: 14 stycznia 2022 r. (piątek)

Konferencja zorganizowana była przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Program konferencji