Termin konferencji 30 listopada 2022 r.

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Logo Policja

Współorganizatorzy
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji,
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 

Patronat medialny
Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji
Gazeta Policyjna
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
Kwartalnik Policyjny

Cel konferencji Konferencja będzie poświęcona działalności funkcjonującej w latach 1922-1939 Policji Województwa Śląskiego, drugiej obok Policji Państwowej – nowoczesnej i wyspecjalizowanej formacji, do której nawiązuje współczesna Policja.

Udział w konferencji jest bezpłatny, bierny

 

Program konferencji 

10:00 – 10:40 Przywitanie uczestników konferencji

nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
nadinsp. Roman Rabsztyn – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Stulecie powstania Policji Województwa Śląskiego
dr Andrzej Sznajder – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki  w Katowicach 
mł. insp. Robert Horosz – p.o. Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

 

WYSTĄPIENIA 

10:45 – 11:05 prof. dr hab. dhc multi Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski) Geneza polskich służb policyjnych w odrodzonej II RP 

11:10 – 11:30 nadinsp. dr Rafał Kochańczyk (Komenda Wojewódzka Policji w Opolu)
Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego jako źródło informacji

11:35 – 11:55 dr hab. Piotr Gołdyn (Uniwersytet Wrocławski) Policja Województwa Śląskiego wobec przestępstwa handlu ludźmi 

12:00 – 12:20 nadinsp. w st. sp. dr Ferdynand Skiba (WSPol w Szczytnie) – Działalność Policji Województwa Śląskiego wobec zagrożeń wojennych w 1939 roku 

12:25 – 12:45 dr hab. Piotr Kardela (WSPol w Szczytnie) Dokumenty Policji Województwa Śląskiego i jej funkcjonariuszy w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 

12:50 – 13:10 insp. Jarosław Gałuszka (Szkoła Policji w Katowicach) Wspólne działania Szkoły Policji w Katowicach oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w hołdzie Policji Województwa Śląskiego 

13:15 – 13:35 insp. dr Piotr Uwijała (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach) Kompanie rezerwy Policji Państwowej w obronie województwa śląskiego przed atakami oddziałów Freikorpsu i Wermachtu w 1939 roku 

13:40 – 14:00 mł. insp. dr Mariusz Skiba (Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie) Z dziejów policji bialskiej i żywieckiej w okresie międzywojennym 

 

14:05 – 14:35 Przerwa obiadowa 

 

14:40 – 15:00 mł. insp. Grzegorz Winnicki (CSP w Legionowie) Korpus Policji w II RP – służba mundurowa 

15:05 – 15:25 mł. insp. Leszek Koźmiński (Szkoła Policji w Pile) „Sprawa Marchwickiego” – historia śląskiej kryminalistyki. Sukces czy porażka? 

15:30 – 15:50 kom. dr Marcin Dziubak (Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie) Funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego polegli śmiercią chwalebną w latach 1922-1939 

15:55 – 16:15 dr Bartosz Głowacki (AWF Katowice) Rola i znaczenie sprawności fizycznej w szkoleniu funkcjonariuszy Policji 

16:20 – 16:40 mgr Jarosław Olbrychowski (Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi) Inspektor Józef Żółtaszek zapomniany syn ziemi łódzkiej, Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego 

16:45 – 17:05 Grzegorz Grześkowiak (Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach) Ksiądz mjr Wojska Polskiego Karol Woźniak (1893 - 1923) – Kapelan Korpusu Policji Województwa Śląskiego II RP 

17:10 – 17:30 kom. Dominik Rzepecki (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie) Na straży porządku publicznego - zarys dziejów Policji Województwa Śląskiego 

17:35 – 17:55 mł. asp. Tomasz Witański (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach) Organizacja i początki formowania się Policji Województwa Śląskiego 

18:00  – 18:30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 Plakat