Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie organizował konferencję naukową: pt. „Analiza kryminalna w nauce i praktyce na przestrzeni lat” objętą honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2021 roku w formule on-line.

Termin konferencji: 24 czerwca 2021 roku godz. 9:00

Współorganizatorzy:
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

Udział w konferencji jest bezpłatny, bierny

Cel konferencji: Przedstawienie genezy analizy kryminalnej w Polsce, jej wprowadzenia na gruncie doświadczeń europejskich jako narzędzia wspomagającego proces wykrywczy. Omówienie ewolucji, metodyki szkoleń, a także doświadczeń wypracowanych w trakcie szkoleń służb krajowych i zagranicznych. Elementem podsumowującym będzie także debata na temat perspektyw rozwoju analizy kryminalnej i nowych trendów, które należy podjąć w przyszłości.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele:
Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Prokuratury Krajowej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

22 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 upłynął termin rejestracji do udziału w konferencji!