Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie organizował międzynarodową konferencję naukową: pt. Krajobraz cyberprzestępczości w dobie COVID 19” objętą honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Kamińskiego, która odbyła się w dniu 17 marca 2021 roku w formule on-line.

Patronat honorowy nad konferencją objął
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – https://www.gov.pl/web/mswia

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy - https://www.nask.pl

Cyberprzestępczość to trudna rzeczywistość. Nasze społeczeństwo ciągle ewaluuje w związku z nieustannym rozwojem technik cyfrowych i telekomunikacyjnych, ewaluuje również cyberprzestępczość, która staje się coraz bardziej wyrafinowana i obecna w naszym życiu. Pandemia COViD-19 wymusiła na nas określone zachowania. Praca zdalna z wykorzystaniem sieci i komputerów, płatności mobilne preferowane przy zakupach w sklepach, wzrost handlu online oraz usług e-commerce nie mogą zostać niezauważone przez cyberprzestępców. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom organizowane jest spotkanie praktyków i teoretyków poświęcone rozpoznawaniu i zwalczaniu cyberprzestępczości. Konferencja ma na celu przedstawienie i przedyskutowanie najnowszych trendów związanych z przestępczością teleinformatyczną w nowej rzeczywistości. Dlatego też tematem przewodnim niniejszej konferencji jest "Krajobraz cyberprzestępczości w dobie COVID-19". W trakcie wykładów i dyskusji dowiemy się w jakim stopniu nowa sytuacja wpłynęła na wzrost cyberprzestępczości, oraz poznamy nowe metody działań przestępczych w Internecie.

Obszary/tematyka konferencji:

  • Trendy cyberprzestępczości
  • Monitorowanie zagrożeń w internecie
  • Ujawnianie, pozyskiwanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów cyfrowych
  • Narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości
  • Praktyka zwalczania cyberprzestępczości
  • Współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu cyberprzestępczości

Konferencja planowana jest we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Komisją Nadzoru Finansowego, Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz wspólnie z przedstawicielami: Law and Public Safety Studies (JLPSS) Lewis University, Romeoville, IL, Computer and Mathematical Sciences Department Lewis University, administracji publicznej i ośrodków naukowych.

Udział w konferencji jest:
bezpłatny, bierny, bez zgłoszenia tekstu do publikacji

LUB

bezpłatny, bierny z możliwością zgłoszenia tekstu do publikacji w wydawnictwie Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
(W terminie późniejszym przesłane zostaną wstępne informacje dotyczące wymagań edytorskich i procedury wydawniczej kwalifikującej tekst do druku.
Organizator zastrzega sobie, że każdy przekazany tekst do publikacji może zostać niezaakceptowany na każdym etapie bez podawania przyczyny i nieprocedowany w dalszych pracach redakcyjno-wydawniczych.)

10 marca 2021 r. o godz. 20.00 upłynął termin rejestracji do udziału w konferencji!