Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie organizował międzynarodową konferencję naukową pt. „Przemoc domowa i jej nowe oblicze w dobie pandemii COVID-19”, która odbyła się 26 lutego 2021 roku w formule on-line.

Patronat honorowy nad konferencją objął
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komenda Główna Policji – https://www.policja.pl

Pandemia nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), wywołującego ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19 spowodowała, że wiele osób zostało zmuszonych do odbywania izolacji lub kwarantanny w warunkach domowych. Rozważania naukowe o nowych obliczach przemocy domowej spowodowanej pandemią koronawirusa mają na celu zwrócenie uwagi na zupełnie nową, dotąd rzadko spotykaną przyczynę przemocy domowej jaką jest przymusowe odbywanie izolacji domowej lub kwarantanny. Dyskusja dotyczyć będzie wielopłaszczyznowej pomocy ofiarom przemocy domowej, począwszy od interwencji funkcjonariuszy Policji,  poprzez pomoc udzielaną przez zespoły ratownictwa medycznego, a skończywszy na pomocy niesionej ofiarom tego przestępstwa przez osoby duchowne. 

Konferencja odbyła się we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz przedstawicielami: University of Miami School of Law Miami (Stany Zjednoczone), University in Leicester (Wielka Brytania); Hochschule der Sächsischen Polizei, Rothenburg, (Niemcy), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Udział w konferencji jest:
bezpłatny, bierny, bez zgłoszenia tekstu do publikacji

LUB

bezpłatny, bierny z możliwością zgłoszenia tekstu do publikacji w wydawnictwie Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
(W terminie późniejszym przesłane zostaną wstępne informacje dotyczące wymagań edytorskich i procedury wydawniczej kwalifikującej tekst  do druku.
Organizator zastrzega sobie, że każdy przekazany tekst do publikacji może zostać niezaakceptowany na każdym etapie bez podawania przyczyny i nieprocedowany w dalszych pracach redakcyjno-wydawniczych.)

 

21 lutego 2021 r. o godz. 20.00 rejestracja do udziału w konferencji została wyłączona.

Plakat